Asensio, D., Cela, X., Ferrer, C. (1997): “Els materials ceràmics del poblat ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa). Col.lecció Salvador Vilaseca de Reus”, Pyrenae, 27, ps. 163-191.
Asensio, A., Martín, A. (1998): “El derelicte de Bon Capó (l’Ametlla de Mar): l’inici de l’expansió de vi itàlic a la Península Ibérica”, II Col·loqui Internacional d’Arqueologia Romana. El vi a l’antiguitat. Economia, producció i comerç al mediterrani occidental. Monografies Badalonines, 14, ps. 138-150.
Asensio, D., Miró, M., Sanmartí, J. (2005): “Darreres intervencions arqueològiques al Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre: una ciutat ibèrica en el segle III aC”, Món Ibèric al Països Catalans, XIII Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, vol. I, ps. 615-627.
Asensio, D., Miró, M.T., Sanmartí, J. (2002): “El nucli ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d'Ebre): un estat de la qüestió”, I Jornades d’Arqueologia. Ibers a l’Ebre. Recerca i interpretació, Tivissa, 2001. Ilercavonia, 3, ps. 185-203.
Asensio, D., Miró, M., Sanmartí, J., Velaza, J. (2003): “Inscripción ibérica sobre plomo procedente de Castellet de Banyoles (Tivissa)”, Paleohispanica, 3, ps. 195-204.
Alexandropoulos, J. (2000): Les monnaies de l’Afrique Antique 400 av. J.C. – 40 ap. J. C. Presses Universitaires du Mirail, Toulouse.