Belarte, C., Noguera, J. (2002): “Le système d’occupation du territoire du Ve au IIIe s. av. J.-C. sur le cours inférieur de l’Èbre”, Territoires celtiques. Espaces ethniques et territoires des agglomérations protohistoriques d’Europe occidentale. XXIVe Colloque International de l’AFEAF. Martigues (Bouches-du-Rhône), 2000, ps. 37-47.
Bellón, J. A., Gómez, F., Gutiérrez, L., Rueda, C., Ruiz, A., Sánchez, A., Molinos, M., Wiña, L., García, Mª. A., Lozano, G. (2006): Baecula. Arqueología de una batalla. Proyectos de Investigación 2002-2003, Universidad de Jaén, 11-66.
Bellón, J. P., Gómez, F., Ruiz, A., Molinos, M., Sánchez, A., Gutiérrez, L., Rueda, C Wiña, L., García, Mª. A., Martínez, A., Ortega, C., Lozano, G. Fernández, R. (2009): “Baecula. An archaelogical analysis of the location of a battle of the Second Punic War”, A. Morillo, R. Hanel, E. Martín (eds.) (2009): Limes XX. Actas XX Congreso Int. Estudios sobre la frontera romana (León). Anejos de Gladius 13, Madrid, 253-266
Blázquez, J.M. (1957-58): “Nuevas aportaciones a la interpretación de la pátera de Tivissa”, Ampurias, XIX-XX, ps. 241-244.
Blázquez, J.M. (1955-56): “La interpretación de la pátera de Tivissa”, Ampurias XVII-XVIII, ps. 111-139.
Burillo, F. (2001-02): "Propuesta de una territorialidad étnica para el Bajo Aragón: los Ausetanos del Ebro u Ositanos", Kalathos 20-21, ps. 159-187.
Burillo, F. (2006): “Los Planos de Mara.”, Morillo, A. (ed.), El ejército romano en Hispania. Una guía arqueológica. Universidad de León, 282-286.
Broughton , R. (1984-86): The magistrates of the Roman Republic, Chico, Calif. : Scholars Press.
Bru, M. (1955): Fulls d’Història de la vil·la de Tivissa i del seu territori antic. Tarragona.
Bosch Gimpera, P. (1913-14b): “Troballes a Tivissa”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, V, 2, ps. 856-858.