Jacob, P. (1987-88): "Un doublet dans la geographie livienne de l'Espagne antique: les Ausetans de l'Ebre", Kalathos, 7-8, ps. 135-147.
Jornet, R. (2006): Els materials ceràmics vasculars del jaciment ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre). Estudi tipològic i de quantificació aplicada. Treball del Diploma d’Estudis Avançats (D.E.A.). Universitat de Barcelona, inèdit.