Noguera, J. (2007): L’Ebre ilercavó. Gènesi i evolució de l’estructura del poblament ibèric en el curs inferior del riu Ebre.Tesis doctoral en red: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0627107-104522. Universidad de Barcelona.
Noguera, J. (2002): Ibers a l’Ebre. X Premi d’Assaig Artur Bladé Desumvila, Col·leccció Daliner, núm. 3. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.
Noguera, J. (2000): “Característiques dels poblats ibèrics fortificats en el curs inferior de l’Ebre”, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Ilercavonia, 1, ps. 25-51.
Noguera, J. (1998): “Evolució del poblament de la foia de Móra (Ribera d’Ebre, Tarragona) des del Bronze Final a l’Ibèric Ple: anàlisi i evolució del territori, Revista d’Arqueologia de Ponent, 8, ps. 19-38.