Noguera, J. (2007): L’Ebre ilercavó. Gènesi i evolució de l’estructura del poblament ibèric en el curs inferior del riu Ebre.Tesis doctoral en red: http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0627107-104522. Universidad de Barcelona.
Morales, F. (2007) ”Circumvallatio de Numantia”,Morillo, A. (ed.), El ejército romano en Hispania. Una guía arqueológica. Universidad de León, 263-276.
Bellón, J. A., Gómez, F., Gutiérrez, L., Rueda, C., Ruiz, A., Sánchez, A., Molinos, M., Wiña, L., García, Mª. A., Lozano, G. (2006): Baecula. Arqueología de una batalla. Proyectos de Investigación 2002-2003, Universidad de Jaén, 11-66.
Burillo, F. (2006): “Los Planos de Mara.”, Morillo, A. (ed.), El ejército romano en Hispania. Una guía arqueológica. Universidad de León, 282-286.
Crusafont, M. (2006): “Dracmes i divisors ibèrics inèdits en una troballa de la Ribera d’Ebre”, Acta Numismática 36, 39-53.
Jornet, R. (2006): Els materials ceràmics vasculars del jaciment ibèric del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre). Estudi tipològic i de quantificació aplicada. Treball del Diploma d’Estudis Avançats (D.E.A.). Universitat de Barcelona, inèdit.
Luik, M. , Müller, D. (2006): Renieblas, Lager V. Iberia Archaeologica, Band 9.
Morillo, A., Aurrecoechea, J. (eds.) (2006): The Roman army in Hispania. An archaeological guide. Universidad de León.
Py, M. (2006): Les Monnaies préaugustéennes de Lattes et la circulation monétaire protohistorique en Gaule méridionale, Lattara 19.