Mata, C. (2000): “La Segunda Guerra Púnica y su incidencia en los pueblos indígenas de la costa mediterránea peninsular”, Trabajos del Museo Arqueologico de Ibiza y Formentera 44, 27-49.
Noguera, J. (2000): “Característiques dels poblats ibèrics fortificats en el curs inferior de l’Ebre”, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Ilercavonia, 1, ps. 25-51.
Alexandropoulos, J. (2000): Les monnaies de l’Afrique Antique 400 av. J.C. – 40 ap. J. C. Presses Universitaires du Mirail, Toulouse.
Connolly, P. (1998): Greece and Rome at war. Greenhill cop.
Keppie, L. (1998): The Making of the Roman Army: From Republic to Empire. London: Routledge
Moret, P. (1998): “‘Rostros de piedra’. Sobre la racionalidad del proyecto arquitectónico de las fortificaciones urbanas ibéricas”, Actas del Congreso Internacional, Los Iberos. Principes de Occidente, ps. 83-92.
Noguera, J. (1998): “Evolució del poblament de la foia de Móra (Ribera d’Ebre, Tarragona) des del Bronze Final a l’Ibèric Ple: anàlisi i evolució del territori, Revista d’Arqueologia de Ponent, 8, ps. 19-38.
Sanmartí, J., Garcia, J., Asensio, D., Principal, J. (1998): "Les fàcies ceràmiques d'importació del segle III aC i la primera meitat del segle II aC a la costa central de Catalunya", J.Ramon et alii (eds.), Les fàcies ceràmiques d'importació a la costa ibèrica, les Balears i les Pitiüses durant el segle III aC i la primera meitat del segle II aC, Arqueomediterrània, 4, Barcelona, 111-128.
Asensio, A., Martín, A. (1998): “El derelicte de Bon Capó (l’Ametlla de Mar): l’inici de l’expansió de vi itàlic a la Península Ibérica”, II Col·loqui Internacional d’Arqueologia Romana. El vi a l’antiguitat. Economia, producció i comerç al mediterrani occidental. Monografies Badalonines, 14, ps. 138-150.