Excavacions del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona
http://www.ub.edu/prehist/activi/excavacions/F_excavacions.htm
Baecula. Arqueología de una batalla
http://www.ujaen.es/centros/caai/articBAECUL.htm
La ciutat celtibèrica de Segeda
http://www.segeda.net/