Notícies
 
Pràctiques de camp de l'assignatura Metodologia Arqueològica. Grau d'Arqueologia UB


Els alumnes dels grups A1 i B1 de l’assignatura “Metodologia arqueològica I” del nou Grau d’Arqueologia de la UB han realitzat la seva primera sortida de camp, executant una pràctica de prospecció arqueològica en el jaciment del Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre). Els treballs van consistir en la prospecció visual sistemàtica de 12.000 m2, la prospecció amb detectors de metalls i la realització de perfils de georadar i tomografies del terreny. La pràctica ha comptat amb la col·laboració de becaris d’investigació del Dept. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia i professorat i tècnics de la Facultat de Geologia.


Mes informació
www.ub.edu/grauarqueo/catala/activitats-cat.html

 

Participació en el congrés:
6th Fields of Conflict Conference
Ponència
: La Palma – Nova Classis: Archaeological evidences of war booty in a roman encampment during the Second Punic War.
Blé, E., Lacruz, S. Noguera, J., Valdès, P. (Universitat de Barcelona)