Objectius
 


L’objectiu d’aquesta pàgina web és la difusió de la recerca realitzada en el marc del Projecte de recerca arqueològica sobre els campaments militars d'època republicana en el curs inferior de l'Ebre, actualment en execució per l’equip del Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia (GRACPE, 2009 SGR 464). En aquests moments (inicis de 2010) el projecte ha realitzat quatre intervencions arqueològiques en el campament romà de la Segona Guerra Púnica localitzat a la Palma (l’Aldea, Baix Ebre). Per una altra banda s’han realitzat quatre intervencions arqueològiques més en un segon campament, el Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre), probablement també romà, però en aquest cas relacionat amb les revoltes indígenes contra els romans i possiblement amb l’assalt i  destrucció de la ciutat ilercavona del Castellet de Banyoles, entorn de 190-180 aC.
En una segona fase, el projecte contempla altres aproximacions a l’estudi de la presència de l’exèrcit romà al nord-est de la Hispania citerior, sobretot durant els períodes caracteritzats pels grans conflictes bèl·lics, com la gerra sertoriana o l’època cesariana. Així, està previst iniciar els treballs de prospecció en un possible campament de tropes romanes de la segona meitat del segle I aC. Igualment està en marxa l’estudi de les pila catapultaria documentades a Catalunya, com l’important conjunt d’Empúries. En un futur proper esperem presentar els resultats en aquest mateix espai.
Aquest web ofereix enllaços amb altres pàgines d’interès, com publicacions específiques, congressos, notícies, altres projectes, etc. Evidentment es tracta d’una pàgina web que estarà en construcció permanentment. De fet, la nostre intenció és vincular la recerca de camp i la investigació històrica amb la divulgació del resultats d’una manera senzilla i àgil.  També és el nostre desig convertir aquest espai en un lloc de discussió, d’intercanvi d’idees i de referència sobre la presència militar romana en el nostre territori.

 

Direcció, webmaster
 


Direcció: Jaume Noguera Guillén, investigador Beatriu de Pinós, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, professor associat de la Universitat de Barcelona.

webmaster: Manuel Cubero Argente