Poblat ibèric: Antecedents de la recerca

 

 


Els inicis de la investigació en el Castellet de Banyoles cal cercar-los a principis del segle XX, ja que durant els anys 1912, 1925 i 1927 es van produir un seguit de troballes fortuïtes i espectaculars, que van fer d’aquest jaciment, fins i tot abans de la seva excavació, un dels més importants de Catalunya. Els objectes de luxe d’or i plata són molt abundants i diversos, tot i que només alguns es poden considerar com a veritables tresors des del punt de vista arqueològic.
A conseqüència d’aquestes troballes entre els anys 1930 i 1942 es van realitzar les primeres intervencions arqueològiques, dirigides per L. Brull, primer a l’entrada del jaciment (1930 i 1937) i després al barri adjacent (1942-43) Aquestes intervencions van posar al descobert un sistema defensiu constituït per dues torres pentagonals que flanquegen l’entrada, a la qual s’arriba després d’un estret pas natural d’uns cent metres de llargada i menys de quatre metres d’amplada.
Amb posterioritat, fins a l’inici de les excavacions actuals, només va haver-hi intervencions puntuals per part de R. Pallarés (1983-84), i algunes actuacions d’urgència com a conseqüència de la instal·lació de la tanca metàl·lica, però que no van tenir una gran incidència en la comprensió general del jaciment.
Finalment l’any 1998 el Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia de la Universitat de Barcelona va reprendre els treballs d’investigació, sota la direcció de D. Asensio, M. Miró i J. Sanmartí. L’objectiu d’aquests treballs és l’excavació en extensió del poblat i la seva revalorització patrimonial.

 
 
Patera dels peixos, procedent de l’anomenat tresor III de Tivissa (1927)
Patera del llop, procedent de l’anomenat tresor III de Tivissa (1927).
 
 
D’esquerra a dreta, Rafel Mauri (mosso que duia la tartana), Jaume Fornós (treballador de l’Ajuntament i aleshores fotògraf local) i Lluís Brull en el sector immediat a l’entrada al jaciment.
Vasos de plata (tresor III de Tivissa, any 1927).


Distribució dels sectors del jaciment excavat en els diferents períodes.
Planta de la zona d’entrada al jaciment, segons R. Pallarés.