Projectes, premis i línies de recerca subvencionades per a la investigació sobre els campaments romans d'època republicana:
   
Projecte d'investigació arqueològica del campament romà de la Segona Guerra Púnica de la Palma (l’Aldea, Baix Ebre).
2007-09
2006-08
2007-09
2007-09
Intervencions arqueològiques en el jaciment del Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre).
2007-09
Publicació il·lustrada sobre la Segona Guerra Púnica a Catalunya.
2007-08
Projecte de recerca arqueològica sobre els campaments romans situats en el curs inferior de l'Ebre.
2008-10
Recerca i difusió de l’arqueologia militar.
2009-10

TÍTOL DEL PROJECTE: Projecte d'investigació arqueològica del campament romà de la Segona Guerra Púnica de la Palma (l’Aldea, Baix Ebre).
ENTITAT FINANÇADORA
: Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
Import: 5.615,61 €
DURADA DES DE: 2007 FINS A: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL
: Jaume Noguera Guillén

TÍTOL DEL PROJECTE: Projecte divulgatiu sobre els campaments romano-republicans en les comarques del riu Ebre. ENTITAT FINANÇADORA: Institut d’Estudis Ramon Muntaner.
Import: 3.850 €
DURADA DES DE
: 2007 FINS A: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL
: Jaume Noguera Guillén

TÍTOL DEL PROJECTE: Projecte de recerca arqueològica sobre els campaments romans situats en el curs inferior de l'Ebre durant la Segona Guerra Púnica.
ENTITAT FINANÇADORA: Ajuntament de Tarragona, Premi-beca Pons d’Icart d’Arqueologia 2006
Import
: 3.000 €
DURADA DES DE
: 2006 FINS A: 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jaume Noguera Guillén

TÍTOL DEL PROJECTE: Projecte d'investigació arqueològica del campament romà del Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre).
ENTITAT FINANÇADORA
: 2007 ACOM 00030. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) i Ajuntament de Tivissa.
Import: 9.991 €
DURADA DES DE
: 2007 FINS A: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL
: Jaume Noguera Guillén

TÍTOL DEL PROJECTE: Intervencions arqueològiques en el jaciment del Camí del Castellet de Banyoles (Tivissa, Ribera d’Ebre).
ENTITAT FINANÇADORA: Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
Import: 5.483,94 €
DURADA DES DE
: 2007 FINS A: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jaume Noguera Guillén

TÍTOL DEL PROJECTE: Publicació il·lustrada sobre la Segona Guerra Púnica a Catalunya.
ENTITAT FINANÇADORA: 2007 ACDC 00082. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR).
Import: 4.000 €
DURADA DES DE: 2007 FINS A: 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL
: Jaume Noguera Guillén

TÍTOL DEL PROJECTE: Projecte de recerca arqueològica sobre els campaments romans situats en el curs inferior de l'Ebre.
ENTITAT FINANÇADORA: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR), Contractes postdoctorals Beatriu de Pinós B1, incorporació a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. DURADA DES DE: 2008 FINS A: 2010
INVESTIGADOR PRINCIPAL
: Jaume Noguera Guillén

TÍTOL DEL PROJECTE:Recerca i difusió de l’arqueologia militar.
ENTITAT FINANÇADORA
: Ajuts per a iniciatives de recerca en els àmbits d’humanitats i ciències socials per al curs 2007-08, Universitat de Barcelona. DURADA DES DE: 2009 FINS A: 2010
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mercè Roca Roumens.